jpeg-gif และ png-gif

ไฟล์รูปนามสกุล jpeg-gif และ png-gif มีความแตกต่างกันอย่างไร

jpeg-gif และ png-gif เป็นไฟล์รูปที่แตกต่างกัน ทั้งไฟล์ jpeg และ gif นี้ เป็นไฟล์เกี่ยวกับรูปภาพ ซึ่งมีความแตกต่างกันในรายละเอียดดังนี้

Jpeg ย่อมาจาก Joint Photographic Experts Group จริงๆแล้ว มันมีนามสกุล .jpg, .jpeg แต่ว่ามันเก็บรายละเอียดของภาพได้ไม่หมด แสดงว่าบางส่วนของไฟล์ image จะเสียหายไป 

GIF ย่อมาจาก Graphics Interchange Format. ซึ่งไฟล์นามสกุล .gif   gif เป็นไฟล์ขนาดเล็กและรองรับไฟล์ภาพอนิเมชันและไฟล์ที่มีความโปร่งใสได้

เรามาจำแนกกันเป็นข้อดีกว่าว่าไฟล์ jpeg และ gif ต่างกันอย่างไร

ชื่อย่อ jpeg ย่อมาจาก  Joint Photographic Experts Group. แต่  gif ย่อมาจาก Graphics Interchange Format.

Jpeg เกิดการสูญเสียของไฟล์ภาพมาก แต่ gif เกิดการสูญเสียของไฟล์ภาพน้อย (ภาพคมชัด)

jpeg รองรับ 16 ล้านสี , gif รองรับ 256 สี

jpeg ใช้ในวงการภาพถ่าย  , gif ใช้ในวงการอนิเมชันหรือการ์ตูน

jpeg ไม่ซัพพอร์ตภาพเคลื่อนไหว แต่ gif ซัพพอร์ตภาพเคลื่อนไหว

ยังมีไฟล์ อีกไฟล์หนึ่งที่เรียกว่า png ย่อมาจาก Portable Network Graphics. ซึ่งก็มีความแตกต่างกันระหว่าง png และ gif ดังนี้ 

png ไม่ซัพพอร์ตภาพอนิเมชัน,ส่วน gif ซัพพอร์ตไฟล์อนิเมชัน

ขนาดของไฟล์ png มีขนาดใหญ่กว่า gif

ภาพที่ได้จาก png มีความสวยงามละเอียดกว่า jpg

png ใช้ในการสร้างภาพนิ่ง ส่วน gif ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว

ทั้งนี้การแปลงไฟล์หรือโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ,jpg, .jpeg, .gif,.png นั้น เราอาจใช้โปรแกรมประเภท paintbrush, photoshop เพื่อเปิดไฟล์ได้ แต่ทั้งนี้หากว่าต้องการแปลงไฟล์เราเพียงคลิกปุ่ม save as และเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ ซึ่งโปรแกรมในการแปลงภาพ จะทำการ render ภาพให้เอง

และในปัจจุบัน เราสามารถแปลงไฟล์รูปภาพเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบของ pdf ได้ซึ่งวิธีการก็ง่ายมาก คือติดตั้งโปรแกรม pdfCreator มันจะสร้างไฟล์ pdf ให้คุณได้ใช้งานได้ และข้อดีของไฟล์ pdf คือ ไฟล์ pdf เมื่อเราส่งให้ผู้รับ ผู้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนเนื้อหาในไฟล์ได้

เช่นการพิมพ์งาน word เมื่อเราต้องการแปลงไฟล์ เป็นไฟล์ pdf ให้เราใช้โปรแกรม pdfCreator เพื่อเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ให้เป็นไฟล์ pdf เสียก่อน เพราะว่าในวงการซื้อขายหรือทำสัญญา หากว่าเราส่งไฟล์ word, excel หรืออะไรก็ตามที่สามารถแก้ไขได้ ทางผู้ที่รับต่ออาจจะนำไปแก้ไขข้อมูลให้ต่างจากความเป็นจริง หรือเพื่อผลประโยชน์ของเขาได้

แต่การแปลงไฟล์จาก pdf มาเป็นไฟล์ word หรือ excel จะมีความยากกว่าเพราะการแปลงเป็นตัวหนังสือบางครั้งอาจจะเป็นตัวหนังสือที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านไม่ออก หรือเนื้อหาไฟล์ที่แปลงออกมาเป็นตัวหนังสือเหลี่ยมๆ  และอาจจะต้องซื้อโปรแกรมที่มี license เพื่อแก้ไขอีกครั้ง แต่ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่รับแปลงไฟล์จาก pdf เป็น word แล้ว เช่น https://pdf2doc.com/

จะเห็นได้ว่าเรารู้ความแตกต่างของ jpeg-gif และ png-gif  แล้วว่าทำงานต่างกันอย่างไร