ป้ายกำกับ: โครงสร้างใหม่ของการบินไทย

             สำหรับสถานการณ์ของบริษัทการบินไทยในปัจจุบันนั้นนอกจากจะต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อที่จะได้มีการฟื้นฟูสถานการณ์ของบริษัทการบินไทยให้กลับมามีสถานการณ์ที่ปกติเหมือนเดิมแล้วเบื้องต้นในการปรับโครงสร้างของบริษัทการบินไทยนั้นก็คือการเลิกจ้างพนักงานบางส่วนออกไปทั้งนี้ปัจจุบันนอกจากจะมีการเลิกจ้างพนักงานบางส่วนแล้วยังมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการพนักงานการบินไทยที่เคยได้รับ

          ก่อนหน้านี้เราเคยอาจจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการของพนักงานการบินไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางบริษัทการบินไทยจะมีสิทธิพิเศษให้คนในครอบครัวการบินไทยสามารถบินได้ฟรีรวมถึงสามารถอัพเกรดที่นั่งได้ที่สำคัญบริษัทยังมีการให้สิทธิประโยชน์มากมายทั้งในเรื่องของการจ่ายภาษีให้กับพนักงานนอกจากนี้คนในครอบครัวของพนักงานการบินไทยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันและผู้มีตำแหน่งสูงอย่างเช่นผู้บริหารก็จะมีรถประจำตำแหน่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสวัสดิการที่ทางบริษัทการบินไทยให้กับพนักงานของตนเองตลอดระยะเวลาหลายสิบปี

       อย่างไร ก็ตามด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้บริษัทการบินไทยยังประสบปัญหาอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องของการใช้หนี้ดังนั้นการปรับโครงสร้างใหม่จึงจำเป็นที่จะต้องมีการยกเลิกสวัสดิการทั้งหมดของบริษัทที่เคยให้กับพนักงานซึ่งรวมถึงการยกเลิกการจ่ายภาษีให้กับพนักงานเช่นเดียวกันหรือแม้แต่กรณีที่คนในครอบครัวของพนักงานจะได้รับสวัสดิการร่วมด้วยก็จะมีการถูกยกเลิกออกไปและตัวที่นั่งฟรีสำหรับให้พนักงานเดินทางไปต่างประเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้นก็จะถูกยกเลิกเช่นเดียวกัน 

        สำหรับสวัสดิการที่พนักงานทุกคนในบริษัทการบินไทยเคยได้รับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นนับได้ว่าเป็นสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากซึ่งสวัสดิการต่างๆเหล่านี้ส่งผลทำให้บริษัทการบินไทยสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากเพราะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ตั๋วฟรีในการเดินทางไปต่างประเทศกับพนักงานและคนในครอบครัวของพนักงานรวมถึงการจ่ายค่าภาษีให้กับพนักงานทุกคนนั้นหากคิดเป็นจำนวนเงินในแต่ละปีจะเป็นจำนวนเงินมากมายมหาศาลเลยทีเดียว

         ดังนั้นเมื่อโครงสร้างใหม่สามารถที่จะลดและเลิกสวัสดิการต่างๆเหล่านี้ได้เชื่อว่าบริษัทการบินไทยจะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนในการใช้จ่ายหนี้ได้อีกเป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียว นอกจากนี้การที่บริษัทการบินไทยลดจำนวนพนักงานที่ไม่จำเป็นลง จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนพนักงานได้อีกมาก 

            สำหรับโครงสร้างใหม่ที่การบินไทยทำขึ้นมานี้หากสถานการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นชื่อว่าโครงสร้างใหม่นี้จะช่วยให้บริษัทการบินไทยกลับมายืนหยัดได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอน 

 

Read More