ป้ายกำกับ: ประเทศไทยจะสามารถสร้างโอกาส

  ประเทศไทยจะสามารถสร้างโอกาสส่งสินค้าทางการเกษตรไปขายในช่วงวิกฤตทั่วโลกขาดแคลนอาหารได้หรือไม่

         สำหรับประเทศไทยนั้นคือประเทศที่เน้นการทำเกษตรกรเป็นหลักโดยคนไทยส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพเป็นชาวไร่ และชาวนา   ดังนั้นทำให้ประเทศไทยนั้นไม่มีการขาดแคลนเรื่องของข้าวปลาอาหารอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าจะเป็นผักรวมถึงผลไม้และเนื้อสัตว์ประเทศไทยนั้นสามารถผลิตเองได้

         อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลายคนคงติดตามข่าวสารและรู้ดีว่าในขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกเจอกับภาวะวิกฤตอาหารขาดแคลนเนื่องจากว่าหลายประเทศนั้นไม่ได้มีการทำการเกษตรเป็นหลัก  อาหารส่วนใหญ่มีการนำเข้าจากประเทศอื่นๆดังนั้นเมื่อต้องเจอกับสภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิตและสงครามระหว่างสองชาติยักษ์ใหญ่อย่างยูเครนและรัสเซียก็ทำให้บางประเทศที่มีการสั่งสินค้าหรือวัตถุดิบมาจากประเทศอื่นๆได้รับผลกระทบประชาชนขาดแคลนอาหารนั้นเอง

       อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าในขณะนี้หลายประเทศที่เป็นประเทศที่มีการส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศนั้นมีการควบคุมปริมาณการจัดส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศเพราะต้องการที่จะเก็บอาหารเอาไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของพลเมืองในประเทศของตนเองอย่างเช่นในขณะนี้ประเทศมาเลเซียเองก็ระงับการส่งออกสินค้าบางชนิดรวมถึงลดปริมาณการส่งออกสินค้าบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าด้านเกษตรกรรม

        ดังนั้นเชื่อว่าคนไทยหลายคนต้องมีแนวความคิดว่าในเมื่อประเทศไทยนั้นอยู่ในสภาวะที่เป็นประเทศที่ทำด้านเกษตรกรรมเป็นหลักก็สามารถที่จะส่งออกสินค้าไปขายในช่วงที่หลายประเทศนั้นไม่สามารถหาซื้อสินค้าได้ซึ่งครั้งนี้ถือว่าประเทศไทยนั้นมีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้นำทางด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้รวมถึงเนื้อสัตว์ก็ตาม

        สำหรับแนวความคิดที่จะให้ประเทศไทยเน้นการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าทางด้านการเกษตรนั้นมีนักวิเคราะห์ได้มีการวิเคราะห์ออกมาว่าประเทศไทยอาจจะไม่สามารถช่วยโอกาสในการนำสินค้าในประเทศไปขายยังต่างประเทศได้เนื่องจากว่าในขณะนี้สินค้าในประเทศไทยบางอย่างก็เริ่มขาดแคลนเพราะต้องเจอกับวิกฤตสินค้ามีการปรับเพิ่มราคาไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันหรือราคาปุ๋ยส่งผลทำให้เกษตรกรนั้นมีการผลิตสินค้าทางการเกษตรได้ลดลง

          ดังนั้นถึงแม้ว่าเกษตรกรชาวไทยอยากจะมีการผลิตสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศมากเท่าไหร่แต่ต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการที่จะนำสินค้าทางการเกษตรออกไปขายได้เพราะรัฐบาลของไทยเองก็ยังจะต้องมีการควบคุมการส่งออกเพื่อให้สินค้าทางการเกษตรเพียงพอต่อการบริโภคของคนไทยด้วยเช่นเดียวกันนั่นเอง 

        ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะมองเห็นโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการส่งออกมากแค่ไหนแต่การผลิตสินค้าภายในประเทศกับแม่อำนวยที่จะทำให้เรานั้นสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้  เกษตรกรของไทยจึงยังสามารถส่งสินค้าทางการเกษตรไปขายยังต่างประเทศได้เพียงบางส่วนอยู่เช่นเดิม 

       

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    สล็อต ufabet เว็บตรง

Read More