4 ชาติอาเซียนใช้รถไฟลาวส่งสินค้า

รถไฟสปปลาวจีนมีประเทศรับอาเซียนเข้าไปใช้บริการแล้วถึง 4 ชาติด้วยกัน โดยเว็บไซต์ของสปปลาวได้รายงานว่าบริษัทเอกชนด้านการส่งออกสินค้าทั้งในประเทศไทยเมียนมาเวียดนามและก็กัมพูชาได้หันมาใช้เส้นทางรถไฟจีนสปปลาวส่งสินค้าไปยังจีนและนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมายังอาเซียนพร้อมกัน 

โดยเป็นการใช้เส้นทางรถไฟแทนการใช้ถนนกับขนส่งทางเรือแบบเดิมได้หันมาเปลี่ยนใช้ทางนี้ โดยเขาได้บอกว่านอกจากนั้นก็ยังมีการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกจากภูมิภาคนี้และได้ใช้รถไฟนี้ผ่านไปยังยุโรปผ่านไปยังเอเชียกลางแล้วก็ไปตะวันออกกลางด้วย 

การใช้งานเห็นได้เยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีเส้นทางไหนกันบ้างเราไปติดตามกับประธานหอการค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติสปปลาว ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยเขาบอกว่าตนนั้นเชื่อว่าเศรษฐกิจสปปลาวจะพัฒนาขึ้นได้ในปีนี้ได้อย่างชัดเจนแน่นอน 

เพราะว่าเชื่อว่ากลุ่มภูมิภาค L m v T จะเพิ่มปริมาณการส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟสายสปปลาว จีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่นประเทศไทยเห็นได้ชัดเลยว่า 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ได้มีการขนส่งสินค้าทางเกษตรจากไทยไปยังจีนเป็นเที่ยวปฐมเลิกไปเรียบร้อยแล้ว โดยสินค้าทางการเกษตรล็อตแรกก็คือข้าวเหนียวหักทั้งหมดเกือบ 20 ตู้ด้วยกัน น้ำหนัก 500 ตัน 

จากบริษัทกล้าทิพย์ส่งจากจังหวัดหนองบัวลำพูนไปยังปลายทางประเทศจีนก็คือที่โฉมงชิงนั้นเอง โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคมเขาได้มีการส่งข้าว500 ตันไปรออยู่ก่อนแล้วที่ท่านาบกท่านาแล้ง

แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ส่งไปเพราะว่าจะต้องไปเคลียร์เรื่องของพิธีการศุลกากรก่อนและส่งวิธีการขึ้นสู่รถไฟ  gclub ฝาก-ถอน    พร้อมกันวันที่ 26 มกราคม นั่นเองก็คือว่าเป็นเที่ยวแรก 

พิธีการศุลกากรมันอาจจะยังไม่ราบรื่น แต่ต้องส่งไปก่อนเพราะว่าท่านาแล้งเขาก็เพิ่งจะเปิด เพื่อที่จะรับการขนส่งสินค้าทางร้านโดยเขาบอกว่าทางฝั่งของ คุณอลงกรณ์พลบุตร ที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้บอกว่ารายการสินค้าเกษตรที่จะส่งออกไปจีนโดยเส้นทางรถไฟสปปลาวจีนจะมีเพิ่มขึ้นไปอีกจะมีทุเรียนมังคุดกล้วยไม้ยางพารามันสำปะหลังปาล์มน้ำมัน ปลาและสินค้าประเภทเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยโดยทางนี้คุณดาวรเขาได้บอกว่ามีบริษัทขนส่งสินค้าจากทั่วอาเซียนเข้ามาลงทุนในสปปลาวเพราะว่าเป็นบริษัทที่ต้องการที่จะส่งสินค้าจากอาเซียนไปยุโรปไปตะวันออกกลางไปเอเชียกลาง

โดยใช้เส้นทางรถไฟนี้แทนที่ผ่านมาสปปลาวเขาก็บอกว่าเขาก็ส่งเหมือนกันเขาส่งข้าวกับกาแฟไปในเส้นทางรถไฟเพื่อจะส่งไปให้กับลูกค้าที่ยุโรปซึ่งเขาบอกว่าช่วยลดต้นทุนไปได้มากกว่าการส่งไปทางเครื่องบินหรือทางเรือด้วย