หมวดหมู่: ความรู้เกี่ยวกับไอที
โครงสร้างการทำงาน

การวาง โครงสร้างการทำงาน ที่เหมาะสม จะทำให้ได้คุณภาพงาน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากภายในบริษัทของตัวเอง บริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนวัตกรรมใหม่ๆของสายงานผลิต จะส่งผลให้บริษัทแล้วนั้นมีประสิทธิภาพมากในการแข่งขันควบคุมคุณภาพในการ ผลิตสินค้าต่างๆและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการในการนำเข้าของสินค้าชนิดนั้นเป็นจำนวนมาก

อย่างที่รู้กันและปัจจุบันมีบริษัทเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้การแข่งขันมีความเข้มข้นขึ้นสูงมากกว่าเดิม และคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า ณปัจจุบันต้องยอมรับว่าโลกแห่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นจำนวนมาก เพราะความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน รวมถึงใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสาร เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อใช้แรงงานคนให้น้อยลง สร้างคุณภาพในการใช้ชีวิตให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างซอฟต์แวร์ หรือรูปแบบต่างๆที่จะใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทำงานในอุตสาหกรรมนั้น เราคงจะรู้กันว่าณปัจจุบันเราสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีความพยายามที่จะพัฒนาระบบ 5g ระบบ 5g คือระบบที่สามารถเชื่อมต่อได้โดยมีดีเลย์น้อยที่สุด

จึงส่งผลดีอย่างยิ่งในการที่เราจะสามารถควบคุมสิ่งต่างๆจากระยะไกลได้ ในโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นส่วนที่ถูกพัฒนาทางด้านนี้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบหรือส่วนต่างๆภายในบริษัท 

หากมองภาพรวมบริษัทหนึ่งบริษัทมีองค์ประกอบใดๆองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยในการดำเนินกิจการ ไม่ว่าในส่วนของโครงสร้างต่างๆที่มีการควบคุมระบบไฟฟ้าระบบน้ำ หรือระบบจ่ายน้ำมันต่างๆรวมทั้งระบบลม ในส่วนนี้เองมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมระบบต่างๆ และการประมวลผลของมนุษย์หรือการคำนวณของมนุษย์อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการนำระบบเหล่านี้เข้าสู่การคำนวณที่ใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท เพราะคอมพิวเตอร์สามารถคำนวณปัจจัยต่างๆที่มีความซับซ้อนได้ในเวลาอันรวดเร็ว หัวใจหลักของการคำนวณรวดเร็วจะส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการควบคุมส่วนต่างๆ

ส่วนเรานี้เองหาบริษัทไหนที่อยากควบคุมคุณภาพในการผลิต หรือปัจจัยรวมทั้งทรัพยากรในบริษัท จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท นึกว่าในส่วนของการควบคุม การคำนวณ หรือแม้แต่จะเป็นการวางโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการทำงาน เพราะต้องยอมรับว่าในประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ระบบควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้ 100%

เดี๋ยวจะเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้แรงงานของคน จึงต้องวางโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการทำงาน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100

Read More
แพลตฟอร์มขายของ

แพลตฟอร์มขายของ เป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายให้ความสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์แบบฟอร์มต่างๆได้รับความนิยมค่อนข้างมาก Facebook Twitter Instagram ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคนทุกคนมีสังคมโลกออนไลน์มีการผลิตสินค้าและบริการหรือแม้แต่จะเป็นมีการผลิต Content ค่อนข้างมาก

ผู้คนต่างๆเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆได้มากมายจึงทำให้มีการเติบโตทางด้านธุรกิจต่างๆมีการเติบโตค้าขายหรือแม้แต่จะเป็นการทำธุรกิจสิ่งนี้เองจึงทำให้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ในปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีการเติบโตขึ้นข้างมากเพราะว่ามีผู้ใช้ Social Media platform ทั้งนั้นออนไลน์เยอะมากขึ้นสร้างการเติบโตและรูปแบบในการทำธุรกิจใหม่ๆ

มีการเพิ่มปัจจัยในการทำงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่ผู้คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นอินเตอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้นอินเตอร์เน็ตก็มีความเร็วจึงทำให้มีการผลิตสินค้าและบริการในโลกอะไรมากยิ่งขึ้น

สินค้าและบริการต่างๆเหล่านี้หมายถึง Application Application เป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของบุคคลมีทั้งใน smartphone และมีทั้งในคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆมากมายเพื่อรองรับการใช้งานทุกคนสิ่งอื่นในสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการผลิตสินค้าและบริการออกมาเพื่อรองรับการใช้งานบุคคลเช่นเดียวกัน ธุรกิจต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้รูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในการเปลี่ยนไป

เพราะมีการผลิตสินค้าและบริการที่มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ผู้คนก็จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ในการเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้การเติบโตทางด้านต่างๆมีเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆจะพัฒนาความรู้ความสามารถหรือแม้แต่จะเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดประโยชน์สูงสุด 

การพัฒนาและการเติบโตของแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้จะทำให้สังคมบนโลกออนไลน์มีผลกระทบต่อสังคมโลกจึงค่อนข้างมาก ผู้คนจะทำงานจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์สิ่งนี้เองจึงทำให้ธุรกิจต่างๆมีการเติบโตเช่นเดียวกันมีการค้าขายบนโลกออนไลน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทย ที่มีพ่อค้าแม่ค้าบนโลกออนไลน์ค่อนข้างมากใช้แบบฟอร์มต่างๆเหล่านี้สร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงสร้างธุรกิจต่างๆให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่ามีการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มหรือธุรกิจมากมายในยุคปัจจุบันจึงทำให้มีการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและรูปแบบการใช้ชีวิตจึงทำให้ใครสามารถเรียนรู้และพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะสร้างรายได้จากสิ่งนี้ได้ 

 

 

สนับสนุนโดย  sa gaming บาคาร่า

Read More
บริการเดลิเวอรี่

บริการเดลิเวอรี่ ช่วยได้ดีมากในยุคสมัยในปัจจุบันที่ผู้คนต่างๆไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านตัวเองได้ หรือไปตามสถานที่ต่างๆค่อนข้างลำบากหรือไม่มีความสะดวกในการเดินทาง จึงมีบริการเดลิเวอรี่หรือการขนส่งในปัจจุบันที่เข้ามาให้บริการโดยอาศัยในส่วนของ Application หรือซอฟต์แวร์ต่างๆรวมทั้งยังมีในส่วนของเว็บไซต์ซึ่งให้บริการทางด้านในส่วนของคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนฯลฯอีกมากมายที่ทำให้ผู้คนต่างๆสามารถเข้าถึง Application เหล่านี้

ได้เพื่อติดต่อสื่อสารกับธุรกิจต่างๆหรือร้านค้าต่างๆ นึกว่าจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ในปัจจุบันก็มีร้านค้าต่างๆเกิดขึ้นมามากมาย ที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านแต่สามารถมีธุรกิจของตัวเองได้โดยการเติบโตขายสินค้าและบริการต่างๆในปัจจุบันถือว่าสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาธุรกิจต่างๆให้มีการเติบโตค่อนข้างหน้ามีการพัฒนารูปแบบในการทำธุรกิจ ในยุคสมัยนี้ไม่มีบริการขนส่งเกิดขึ้นมาค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นแก๊ปฟู้ดแพนด้าไลน์แมนที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงอาหารได้ และสามารถเข้าถึงการขนส่งสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยการผ่านช่องทางต่างๆ

การแข่งขันเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Application หรือแม้แต่จะเป็นเว็บไซต์ก็มีการเติบโตค่อนข้างมากทำให้ผู้คนต่างๆมีความสนใจในการใช้บริการเดลิเวอรี่หรือบริการขนส่งมากยิ่งขึ้นทุกคนต่างๆมีการปรับรูปแบบในการใช้ชีวิต การเติบโตของธุรกิจเหล่านี้จึงนำมาซึ่งในการใช้ชีวิตใหม่ๆเพราะบริการขนส่ง kerry ที่มีการเติบโตค่อนข้างมาก

ในปัจจุบันทำให้ผู้คนมีการเข้าถึงสินค้าและบริการมากมายได้ ยกตัวอย่างเช่นการขนส่งสินค้าที่อยู่ไกลและต้องใช้เวลานานในการรอสินค้า ทำให้ผู้คนต่างๆสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น สร้างการเติบโตและเปลี่ยนแปลงรวมทั้งยังมีการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คน ในปัจจุบันผู้คนใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนในการเข้าถึงความสะดวกสบายใหม่ๆ

ในโลกออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันก็มีการพัฒนาค่อนข้างมากสร้างการเติบโตและเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การเติบโตของธุรกิจมากมายเหล่านี้นำมาซึ่งการพัฒนาการทำงานและการทำธุรกิจ

ร้านขายข้าวในปัจจุบันก็ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านไม่จำเป็นต้องมีที่นั่ง จะมีการขายสินค้าผ่านในส่วนของบริการขนส่งเดลิเวอรี่ในปัจจุบันที่มีให้บริการมากมายและตอบสนองกับความต้องการไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือแม้แต่จะเป็นผู้คนต่างๆจะเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งทำให้ธุรกิจเหล่านี้และการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

มีการนำสินค้าและบริการตัวเองเข้ามาลงเว็บไซต์หรือในส่วนของ Application สร้างการเติบโตและเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้มีการพัฒนาของคำว่าผู้คนเข้าถึงสินค้าและบริการได้มากที่สุดผ่านช่องทางต่างๆ การตอบโต้เหล่านี้ก็ยังมีการพัฒนาอยู่เสมอเพราะมีการแข่งขันกันในด้านธุรกิจต่างๆและมีแพลตฟอร์มมากมายเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานอีกเช่นเดียวกัน 

 

 

สนับสนุนโดย  gclub

Read More
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิต

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิต ของผู้คนในปัจจุบัน เป็นอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิต ทำให้คนใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้ชีวิตค่อนข้างมาก หรือแม้แต่จะเป็นสมาร์ทโฟนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตของผู้คนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ผู้คนมีการตื่นตัวในการใช้ในส่วนของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันในการรับส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารกันมากที่สุดเพราะว่าสามารถใช้ได้อยู่ตลอดเวลา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความสนใจอย่างยิ่ง

ที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านั้นมาพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตได้ดีมาก ทุกๆวันก็ใช้ในสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วมีการเกิดขึ้นของบริษัทไอทีมากมายและบริษัทไอทีเหล่านั้น มุ่งหวังต่อการผลิตซอฟต์แวร์ Application เพื่อให้คนเข้ามาใช้งานหรือว่าเป็นส่วนของผู้ให้บริการต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อหวังผลกำไรหรือผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลหรือจะเป็นเงินทองก็ตาม นี่เอง

จึงเป็นในยุคปัจจุบันที่มีความสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตของผู้คนโดยใช้ในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆหรือการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้คนต่างๆมีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพการใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่างๆอยู่เสมอผู้คนต่างๆมีความสนใจในการนำเข้าขององค์ความรู้ต่างๆหรือพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้ชีวิตที่ดีมาก การเติบโตของธุรกิจต่างๆมีความสำคัญเช่นเดียวกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตข้างหน้า ยกตัวอย่างเช่นโดยเฉพาะในส่วนของผู้คนที่ทำงานสายไอที ก็จะใช้ในส่วนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เข้ามีส่วนร่วมในการทำงานค่อนข้างมาก

เราอยากจะยกในส่วนของกราฟิกดีไซน์ขึ้นมา Graphic Design เป็นอาชีพในปัจจุบันที่ใช้ในส่วนคอมพิวเตอร์ในการออกแบบหรือทำในส่วนของงานเกี่ยวกับทางด้านศิลปะค่อนข้างมาก ในปัจจุบันก็มีซอฟต์แวร์ต่างๆถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของในหมวดของกราฟิกดีไซน์เนอร์คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Photoshop ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากบริษัทอะโดบีเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในแต่ละบริษัท

มีความสนใจอย่างยิ่งในการนำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปหรือแม้แต่จะเป็นการตัดต่อและทำกราฟฟิกอื่นๆอีกมากมาย Photoshop เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความหลากหลายในการทำงานได้บ้าง

ไม่มีรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนอีกมากมายที่มีส่วนร่วมในคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานหรือรูปแบบในการใช้ชีวิตที่ต่างไปเพราะในปัจจุบันผู้คนมีการใช้ในส่วนคอมพิวเตอร์ในการใช้ชีวิตค่อนข้างมากจึงทำให้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำอุปกรณ์เหล่านั้นมาพัฒนาและปรับใช้ให้มีประสิทธิ์ภาพมากที่สุดก็ทางการทำงาน และสร้างใดสร้างการเติบโตในธุรกิจต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้า Gclub มือถือ

Read More
คอมพิวเตอร์ในยุคสมัยปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์ในยุคสมัยปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไร ถ้าลองมองย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากสิ่งของธรรมชาติเช่นไม้ ดูอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายที่ทุกคนผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้มีการคำนวณได้มากยิ่งขึ้น นี่คือจุดมุ่งหมายของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ถูกผลิตขึ้นมาในสมัยก่อนเพียงแค่ในการคิดตัวเลขทะเบียนเท่านั้น หรือประมวลผลต่างๆที่มีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะ

แต่ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมต่างๆอยู่เสมอ มีการผลิตสินค้าและวัตกรรมใหม่ๆมาเพื่อรองรับการใช้งานบุคคลที่มีความต้องการสินค้าต่างๆมากยิ่งขึ้น สินค้าเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อให้มีการคิดค้นอยู่อย่างตลอดเวลา โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้คนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ได้และนำมาพัฒนาสุขภาพในการใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น นี่เองจะมีรูปแบบที่ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทำงานในส่วนต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในส่วนของการใช้ชีวิตเอง ผู้คนส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลรวมถึงในการส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆ ใช้ติดต่อสื่อสารกัน การเก็บข้อมูลรวมถึงการประมวลผล สิ่งเหล่านี้คือหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สมัยก่อนคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ก็เป็นเพียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประมวลผลและใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆเฉยๆ

แต่ในยุคปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะรวมถึงการย่อขนาดคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง สมาร์ทโฟนเป็นหนึ่งอย่างที่ถูกพัฒนามาจากคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและการทำงานคล้ายคลึงกัน โดยการสามารถประมวลผลและใช้ซอฟต์แวร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามจุดมุ่งหมายของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมา นี่เป็นรูปแบบต่างๆที่คอมพิวเตอร์ให้อิทธิพลอย่างมาก

ในยุคปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีมากยิ่งขึ้น ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยผ่านระบบของ WiFi ในการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆเพื่อพัฒนาในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ กำลังไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการผู้คน

เพราะในปัจจุบันผู้คนมีความคิดเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จึงเข้ามาเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงแต่ในส่วนของรูปแบบคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนไปแบบนี้เท่านั้น ยังเปลี่ยนแปลงในส่วนของวัฒนธรรมและความต้องการของผู้คน ที่มีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในปัจจุบัน

นี่เธอไม่สำคัญว่าทำไมคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยและสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่อนข้างอยู่ตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างมาก แล้วเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่ในอนาคตจะมีการพัฒนายังไม่รู้จบ 

 

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่า บิกินี่ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

Read More
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเหลือให้ค้นหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จะช่วยให้เรารู้จัก อะแวเนส หรือการตระหนักรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆภายในร้านค้าขายของออนไลน์ ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน ผ่านอินเทอร์เน็ต ในการเชื่อมต่อไร้สายนี้มีการใช้อุปกรณ์มากมายสมาร์ทโฟน ดูโทรศัพท์มือถือที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คต่างๆอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของบุคคล

เพราะในปัจจุบันผู้คนมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความ ง่ายในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ในยุคที่พ่อค้าแม่ค้ามีความสนใจในการทำการตลาดออนไลน์หรือการทำธุรกิจในโลกออนไลน์ค่อนข้างมาก ทำให้จะต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะว่าลูกค้าไม่สามารถรับรู้ถึงการให้บริการของบริษัทได้ จึงทำให้จะต้องมีการวางรายละเอียดให้เหมาะสมต่อการพัฒนาของบริษัทเพื่อลูกค้ามีความไว้ใจในการซื้อสินค้าของบริษัทนั้นหรือร้านค้านานๆ

อาจจะยกตัวอย่างง่ายๆหากลูกค้ามีความต้องการจะซื้อปากกาสักแท่ง ลูกค้าจำเป็นอย่างมากที่ต้องสืบค้นข้อมูลว่าปากกาชนิดนี้ใช้ทำอะไร ตรงกับความต้องการหรือไม่และอายุการใช้งานเท่าไหร่ นี่คือรายละเอียดของสินค้าที่ลูกค้าจำเป็นจะต้อง มีการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกว่าการใช้เงินในการซื้อสินค้านี้ที่อยู่บนโลกออนไลน์ที่เราไม่สามารถเห็นสินค้าจริงๆได้ 

จะมีวิธีใดบ้างที่เราจะรู้ข้อมูลให้ได้มากที่สุด งั้นก็ถือว่าเป็นที่มาว่าทำไมในยุคปัจจุบันผู้คนมีการศึกษาข้อมูล ต่างๆจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือเว็บบอร์ดต่างๆ รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ในรูปแบบสินค้านานๆ เพื่อให้การเลือกซื้อสินค้ามีรายละเอียดมากที่สุดหรือมีเนื้อหามากที่สุด เมื่อได้การรับรู้แล้วว่าสินค้าชนิดนี้เป็นชนิดใดและก็ใช้บริการอะไรบ้าง ส่วนต่อมาคือการเลือกร้านค้าและบริการ ในส่วนเรานี้กลุ่มลูกค้าจะเลือกจากดิวหากร้านค้าไหนมีการรีวิวที่ค่อนข้างดี และกลุ่มที่เคยซื้อต่างๆรีวิวไปในเชิงบวก จะสร้างความได้เปรียบแก่ร้านค้านั้นเป็นจำนวนมากในการเลือกซื้อสินค้าตัวอย่าง 

เราไม่สามารถรู้เลยเลยว่าร้านค้าไหนให้บริการดีหรือร้านค้าไหนให้บริการได้ไม่ดีนี่เองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับข้อมูลร้านค้ารวมถึงบริการส่งต่างๆหรือบริการหลังการขาย ว่าร้านค้านั้นให้บริการอย่างไรและมีคนดูอย่างไรบ้าง นี่เองจึงเป็นลักษณะในการเลือกซื้อสินค้าในปัจจุบันที่มีความต้องการของการค้นหาข้อมูลเป็นจำนวนมาก เพราะอย่างที่รู้กันผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ อุปกรณ์สื่อสารไม่ว่าจะเป็น Notebook หรือโทรศัพท์ที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ร้านค้าต่างๆจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาให้เท่าทันต่อรูปแบบการซื้อสินค้าหรือการหาข้อมูลของคุณลูกค้าอยู่เสมอ

มีบริษัทมากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและมีการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้ออยู่เสมอจึงมีการแข่งขันค่อนข้างดุเดือด ในตลาดการแข่งขันออนไลน์ 

 

 

สนับสนุนโดย  เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเยอะที่สุด

Read More
โน้ตโทรศัพท์มือถือ

โน้ตโทรศัพท์มือถือ หลายๆคนคงจะรู้จักดี เพราะว่ามีความสำคัญในการใช้งานในปัจจุบันนี้อย่างมากเช่นกัน เพราะมีประโยชน์ในการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถืออย่างมากเช่นกัน เราสามารถบันทึกข้อความที่สำคัญๆลงโน้ตได้ รูปภาพกามารถบันทึกลงได้หรือเราจะบันทึกข้อความที่สำคัญๆก็สามารถทำได้เช่นกัน นอกจากนั้นเราสามารถบันทึกวันที่เรามีงาน มีกิจกรรมก็ได้ เมื่อถึงวันที่เรากำหนดนั้นๆ ตัวบันทึกโน้ตในโทรศัพท์มือถือนั้น จะทำการแจ้งเตือนเราทันที ทำให้เรารู้ว่าเรานั้นมีงานหรือกิจกรรมต่างๆอะไรทีสำคัญบ้าง ในวันนั้นๆที่เราบันทึกไว้

ประโยชน์ของโน้ต

สามารถบันทึกข้อความหรือข้อมูลที่มีความสำคัญของเรานั้น ลงในโน้ตโทรศัพท์มือถือของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน เพราะฉะนั้นบางคนก็มีความนิยมที่จะชอบบันทึกข้อความหรือข้อมูลที่สำคัญๆ ในการทำงานของเรา เพราะว่าเราสามารถที่จะบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งกว่าและสามารถใช้งานได้ทุกที่ที่เรานั้นต้องการที่จะใช้เลย ที่สำคัญเราสามารถบันทึกข้อมูลตอนฟังการสื่อสารอยู่ได้อีกด้วย ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการใช้งานนั้น มีมากขนาดไหนจนในปัจจุบันนี้ หลายๆคนเริ่มให้ความสนใจในการบันทึกข้อมูลต่างๆลงในโน้ตโทรศัพท์มือถือแล้ว ฉะนั้นเราก็สามารถลองใช้งานดูได้ เพื่อที่จะรู้จักการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนำไปใช้งานของแต่ละคน

การบันทึกโน้ต

คนส่วนใหญ่ที่จะมีความนิยมใช้งานการบันทึกโน้ตนั้น จะต้องเป็นคนที่ทำงานซะส่วนใหญ่ เพราะการบันทึกโน้ตในโทรศัพท์นั้น จะสามารถแจ้งเตือนเราได้อย่างเข้าใจมากกว่า เพราะว่าเรานั้นพกพาโทรศัพท์มือถือแทบตลอดเวลาเลย ฉะนั้นการที่เรานั้น บันทึกโน้ตลงในโทรศัพท์มือถือของเรา ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่สำคัญสะดวกต่อการนำไปใช้งานของเราได้อย่างดีกว่าด้วย ฉะนั้นหากใครที่ชอบการจดบันทึกข้อมูลข้อความต่างๆนั้น ได้อย่างสะดวกสบายและทำได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น เหมาะสมสำหรับคนที่ชอบการจดบันทึกข้อมูลต่างๆอย่างมากเช่นกัน

ถ้าหากว่าใครที่มีความสนใจ ในการเก็บข้อมูลแบบนี้ ก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆเลย เพียงแค่เรานั้นมีโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เพราะโน้ตในโทรศัพท์มือถือ มีการเก็บข้อมูลต่างๆของเราได้เป็นอย่างดี สามารถเก็บไว้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมาก ฉะนั้นเราสามารถที่จะลองใช้งานกันดูได้ เพื่อการนำไปใช้งานของเราได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญใช้งานได้ง่ายด้วย น่าจะตอบโจทย์การใช้งานของใครหลายๆคนที่ชอบใช้งานผ่านโน้ตในโทรศัพท์มือถือนี้ ฉะนั้นเราต้องรู้จักการใช้งานให้เกิดประโยชน์ที่สุด

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  holiday palace

Read More
การใช้แฟลชไดร์ฟ

การใช้แฟลชไดร์ฟ มีหลากแบบ หลายๆคนคงจะรู้จักการใช้งานของตัวแฟลชไดร์ฟนี้ดีว่า มีคุณสมบัติในการทำงานอย่างไรบ้าง คนที่กำลังเรียนอยู่ไม่ว่าจะช่วงมัธยมหรือกำลังศึกษามหาลัยหรือในวัยทำงานนั้น จะต้องรู้จักการใช้งานของแฟลชไดร์ฟนี้ เป็นอย่างดีในการทำงาน เพื่อที่จะสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างดี เก็บได้อย่างปลอดภัย เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คนั้นอย่างมาก เพราะว่าจะต้องมีตัวแฟลชไดร์ฟนี้ ในการเก็บรักษาข้อมูลของเราให้ได้อย่างปลอดภัย 

ประโยชน์ของการใช้งานแฟลชไดร์ฟ

เรานั้นสามารถพกพาตัวแฟลชไดร์ฟนี้ไปได้ทุกที่ ส่วนใหญ่จะมีคนนิยมพกไปกับตัวเครื่องโน๊คบุ๊ค เพื่อความสะดวกสบายในการทำงาน การใช้ข้อมูล การเก็บข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานของเราอย่างมาก เป็นสิ่งที่มีคนนิยมในการทำงานอย่างมากเช่นกัน เพราะว่าบางคนนั้นจะเก็บงานที่สำคัญๆ ไว้ในแฟลชไดร์ฟ เพื่อความปลอดภัย เพื่อกันข้อมูลหรือชิ้นงานของเรานั้นหายไป จึงจะต้องเก็บไว้ในแฟลชไดร์ฟ เพื่อความสบายใจของเรา ความสะดวกในการเก็บไว้ใช้งานด้วย

ฉะนั้นเราต้องรู้จักการใช้งานที่ดี เพื่อการใช้งานของเราอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการใช้งานตัวแฟลชไดร์ฟนี้ ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีความนิยมในการใช้งานจริงๆ มีความจำเป็นอย่างสำหรับการใช้งานในปัจจุบันนี้ เพื่อกันข้อมูลของเราหาย ส่วนใหญ่ที่มีความนิยมนำมาใช้งานนั้น เป็นเพราะว่า เวลาเก็บไฟล์งานหรือไฟล์ข้อมูลต่างๆที่มีความสำคัญไว้ในตัวโน๊ตบุ๊คหรือในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น บางครั้งอาจจะไปกดโดนลบข้อมูล

บางครั้งคอมพิวเตอร์อาจจะมีปัญหา อาจจะทำให้ไฟล์งานหายหรือเสียหายได้เช่นกัน ฉะนั้นการที่มีตัวแฟลชไดร์ฟนี้มานั้น จะทำให้เรานั้น สะดวกสบายยิ่งขึ้น ในการทำงานต่างๆ ไม่ต้องคอยกังวลว่าไฟล์งานของเราจะหาย ไฟล์งานของเรานั้นจะเสียหรอเปล่า ถือเป็นตัวช่วยที่มากสำหรับคนที่ ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คนั้น

จะทำให้เรานั้นใช้งานได้อย่างเต็มที่  ตามความต้องการของเราที่จะนำไปใช้งาน ได้อย่างเกิดประโยชน์เลย ฉะนั้นเราต้องรู้จักการใช้งานอย่างดี เพื่อลดปัญหาในการใช้งานผิดพลาด ฉะนั้นเราต้องรู้จักที่จะนำมาใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุด เท่าที่เรานั้นสามารถจะใช้งานได้เลย นอกจากนี้ตัวแฟลชไดร์ฟนี้ สามารถลากเกมจากอีกเครื่องหนึ่งมาลงในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้ เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่มีคนนิยมใช้งานกันอย่างมาก เพราะลากข้อมูลอีกเครื่องหนึ่งมาสู่อีกเครื่องหนึ่งได้อย่างง่ายๆและสะดวกสบายอีกด้วยในการใช้งาน

 

ได้รับการสนับสนุนมาจาก  Gclub ฟรี 500

Read More
covid-19

covid-19

covid-19  ระบาดทาง facebook ก็ได้ปรับปรุงกลยุทธ์ดังกล่าว โดยสก็อตต์ เอริกสันได้ลบบัญชี Facebook ของเขาเมื่อปีที่แล้ว ในช่วงที่อเมริกามีการเลือกตั้งประธานาธิบดี เขาคิดว่าการออกจากเครือข่ายสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะช่วยให้จิตใจของเขาสบายขึ้น

แต่ user ใน Facebook ของ Erickson ที่ได้ถูกลบออกไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เมื่อผู้จัดการบัญชีด้านเทคนิควัย 47 ปีเริ่มมีไข้และไออาการที่เกี่ยวข้องกับ  ซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัส หลังจากแยกตัวเองเพื่อความไม่ประมาท อีริคสันได้สร้างบัญชี Facebook ใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับครอบครัวขยาย

มันแสดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วสำหรับผู้คนจำนวนมาก Facebook เป็นวิธีเดียวที่พวกเขารู้วิธีติดต่อกับผู้คน 

การเฟดตัวเองออกจาก Facebook เริ่มทำให้สับสนเมื่อสองปีที่แล้ว เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากเริ่มกังวลเกี่ยวกับการปกป้องเครือข่ายทางสังคมของความเป็นส่วนตัวของพวกเขาหลังจากเหตุการณ์ Cambridge Analytica scandal ซึ่งข้อมูลของผู้ใช้หลายล้านคนถูกคัดลอกโดยไม่รู้ตัว 

ในทวีตเตอร์ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ไบรอัน แอกตั้นผู้ก่อตั้ง WhatsApp ได้กระตุ้นให้ผู้ติดตามกว่า 44,000 คนของเขาไปยัง #DeleteFacebook ซึ่งเป็นแฮชแท็กที่ยังคงใช้บน Twitter เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ Facebook ทำความสะอาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook เป็นเจ้าของ WhatsApp)

การเคลื่อนไหว #DeleteFacebook ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนั้นได้รับการสนับสนุนเช่น Erickson ซึ่งเบื่อกับการบิดเบือนข้อมูลทางการเมืองที่เข้ามาทางเว็บไซต์ ยังมีคนอื่นเหลืออยู่เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อสังคมมากเกินไปกับปัญหาสุขภาพจิตเช่นความซึมเศร้าและความวิตกกังวล บางคนบอกว่าพวกเขาไม่พบว่ามีประโยชน์

ตอนนี้นักวิจารณ์ Facebook บางคนกำลังรีบกลับมาเป็นสมาชิก เพราะเพื่อน ๆ และครอบครัวที่พวกเขาไม่สามารถแสดงตัวเองได้ผ่านทางโลกโซเชียลมีเดีย

สำหรับพวกเราส่วนใหญ่โซเชียลมีเดียเป็นแหล่งข่าวหลักที่ส่งข่าวด่วนการอัปเดตจากเพื่อนและวิธีการทั่วไปในการเชื่อมต่อกับโลก” อดัม อัลเตอร์ รองศาสตราจารย์ด้านการตลาดและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าว หนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติที่น่าหลงใหลของเทคโนโลยี “นี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมือนใคร” เขาพูดถึงการระบาดใหญ่ “ความกลัวที่จะพลาดการอัพเดทอาจจะรุนแรงกว่าปกติ”

เป็นการยากที่จะประเมินว่ามีผู้คนกี่คนที่กลับมาที่ Facebook หลังจากออกจากแพลตฟอร์ม Facebook ไม่ตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมอีกครั้งนับตั้งแต่มีการระบาดของโรคไวรัส 

ข้อมูลการใช้งานชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายโซเชียลและบริการต่างๆรวมถึง Facebook, Messenger และ WhatsApp ได้มีการใช้งานมากขึ้นนับตั้งแต่มีการระบาดของไวรัส Facebook, Messenger มีคนเข้าใช้ แฮงเอาท์วิดีโอแบบกลุ่มเพิ่มขึ้นกว่า สัปดาห์ละ 70% ด้วย ส่วนในอิตาลี การโทรด้วยเสียงและวิดีโอของ WhatsApp นั้นเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีที่แล้ว

 

สนับสนุนเรื่องราวเหล่านี้มาจาก    บาคาร่า sa gaming

Read More
jpeg-gif และ png-gif

jpeg-gif และ png-gif เป็นไฟล์รูปที่แตกต่างกัน ทั้งไฟล์ jpeg และ gif นี้ เป็นไฟล์เกี่ยวกับรูปภาพ ซึ่งมีความแตกต่างกันในรายละเอียดดังนี้

Jpeg ย่อมาจาก Joint Photographic Experts Group จริงๆแล้ว มันมีนามสกุล .jpg, .jpeg แต่ว่ามันเก็บรายละเอียดของภาพได้ไม่หมด แสดงว่าบางส่วนของไฟล์ image จะเสียหายไป 

GIF ย่อมาจาก Graphics Interchange Format. ซึ่งไฟล์นามสกุล .gif   gif เป็นไฟล์ขนาดเล็กและรองรับไฟล์ภาพอนิเมชันและไฟล์ที่มีความโปร่งใสได้

เรามาจำแนกกันเป็นข้อดีกว่าว่าไฟล์ jpeg และ gif ต่างกันอย่างไร

ชื่อย่อ jpeg ย่อมาจาก  Joint Photographic Experts Group. แต่  gif ย่อมาจาก Graphics Interchange Format.

Jpeg เกิดการสูญเสียของไฟล์ภาพมาก แต่ gif เกิดการสูญเสียของไฟล์ภาพน้อย (ภาพคมชัด)

jpeg รองรับ 16 ล้านสี , gif รองรับ 256 สี

jpeg ใช้ในวงการภาพถ่าย  , gif ใช้ในวงการอนิเมชันหรือการ์ตูน

jpeg ไม่ซัพพอร์ตภาพเคลื่อนไหว แต่ gif ซัพพอร์ตภาพเคลื่อนไหว

ยังมีไฟล์ อีกไฟล์หนึ่งที่เรียกว่า png ย่อมาจาก Portable Network Graphics. ซึ่งก็มีความแตกต่างกันระหว่าง png และ gif ดังนี้ 

png ไม่ซัพพอร์ตภาพอนิเมชัน,ส่วน gif ซัพพอร์ตไฟล์อนิเมชัน

ขนาดของไฟล์ png มีขนาดใหญ่กว่า gif

ภาพที่ได้จาก png มีความสวยงามละเอียดกว่า jpg

png ใช้ในการสร้างภาพนิ่ง ส่วน gif ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว

ทั้งนี้การแปลงไฟล์หรือโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ,jpg, .jpeg, .gif,.png นั้น เราอาจใช้โปรแกรมประเภท paintbrush, photoshop เพื่อเปิดไฟล์ได้ แต่ทั้งนี้หากว่าต้องการแปลงไฟล์เราเพียงคลิกปุ่ม save as และเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ ซึ่งโปรแกรมในการแปลงภาพ จะทำการ render ภาพให้เอง

และในปัจจุบัน เราสามารถแปลงไฟล์รูปภาพเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบของ pdf ได้ซึ่งวิธีการก็ง่ายมาก คือติดตั้งโปรแกรม pdfCreator มันจะสร้างไฟล์ pdf ให้คุณได้ใช้งานได้ และข้อดีของไฟล์ pdf คือ ไฟล์ pdf เมื่อเราส่งให้ผู้รับ ผู้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนเนื้อหาในไฟล์ได้

เช่นการพิมพ์งาน word เมื่อเราต้องการแปลงไฟล์ เป็นไฟล์ pdf ให้เราใช้โปรแกรม pdfCreator เพื่อเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ให้เป็นไฟล์ pdf เสียก่อน เพราะว่าในวงการซื้อขายหรือทำสัญญา หากว่าเราส่งไฟล์ word, excel หรืออะไรก็ตามที่สามารถแก้ไขได้ ทางผู้ที่รับต่ออาจจะนำไปแก้ไขข้อมูลให้ต่างจากความเป็นจริง หรือเพื่อผลประโยชน์ของเขาได้

แต่การแปลงไฟล์จาก pdf มาเป็นไฟล์ word หรือ excel จะมีความยากกว่าเพราะการแปลงเป็นตัวหนังสือบางครั้งอาจจะเป็นตัวหนังสือที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านไม่ออก หรือเนื้อหาไฟล์ที่แปลงออกมาเป็นตัวหนังสือเหลี่ยมๆ  และอาจจะต้องซื้อโปรแกรมที่มี license เพื่อแก้ไขอีกครั้ง แต่ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่รับแปลงไฟล์จาก pdf เป็น word แล้ว เช่น https://pdf2doc.com/

จะเห็นได้ว่าเรารู้ความแตกต่างของ jpeg-gif และ png-gif  แล้วว่าทำงานต่างกันอย่างไร

 

 

Read More